Werkt u mee aan betere opvang voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?

Hoe organiseert u de kinderopvang voor uw kind?
Sluit de buitenschoolse opvang goed aan op school?
Heeft u er vertrouwen in dat de buitenschoolse opvang goed met uw kind omgaat?
Denkt u dat uw kind zich goed thuisvoelt in de voor- en naschoolse opvang?
Maakt u geen gebruik van kinderopvang, maar zou u dat liever wel willen?
Wat vindt u belangrijk bij het combineren van werk en de zorg voor uw kind?

Voor veel ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is het niet vanzelfsprekend dat onderwijs en opvang goed op elkaar aansluiten. Hebben de medewerkers wel voldoende kennis over het omgaan met nader gedrag? Is uw kind het beste op zijn of haar plek thuis, op de gewone naschoolse opvang of toch bij gespecialiseerde opvang?

In opdracht van het Kinderopvangfonds doet Kaspers & Co onderzoek naar de wensen, ervaringen en behoeften van ouders. Er word daarbij gekeken naar op de aansluiting en de toegankelijkheid van opvang en onderwijs. Het doel is om deze informatie te bundelen om zo te komen tot betere voorzieningen. De ervaringen, wensen en vragen van ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn daarbij onmisbaar.

We zijn op zoek naar ouders die mee willen werken aan een gesprek om in kaart te brengen hoe onderwijs, werk en opvang wel of niet op elkaar aansluiten. Wilt u hieraan meewerken? Het gesprek kan bij u thuis, op een andere plek of telefonisch plaatsvinden.

Om mee te doen, of als u extra vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@kaspersenco.nl of bellen met 06-14672292.

Vriendelijke groet,

Floor Kaspers
Kaspers & Co