Projecten

Projecten zijn leuk, omdat ze een nieuwe impuls geven, concrete resultaten opleveren en de kans bieden aan uw organisatie om nieuwe kennis te ontwikkelen. Projecten zijn lastig omdat ze vaak de inzet van tijdelijk personeel vragen, druk kunnen zetten op de interne organisatie en vragen om een strikte planning. Bij het aanpakken van de lastige onderdelen, zodat juist de positieve kanten van een project naar boven komen, kan Kaspers & Co u helpen. Door te ondersteunen bij het opzetten van het project, of het aanvragen van subsidies, door te werken als projectleider of door het ontwikkelen van een communicatiestrategie.

Werkwijze

Ieder project waarmee wordt samengewerkt met Kaspers & Co start met een vrijblijvend gesprek om de werkzaamheden in kaart te brengen. Bent u op zoek naar iemand die kortdurend een project kan opstarten, of zoekt u een projectleider voor de gehele duur? Heeft u specifieke klussen die u uit wilt besteden? Op basis van dit gesprek maak ik een voorstel met een planning en begroting. Onderdeel van de projectcyclus is in ieder geval structurele evaluatie en bijsturing.       

Voorbeeld

Oh jee, een project
Uw organisatie heeft projectsubsidie ontvangen, maar de werkorganisatie is op dit moment eigenlijk niet toegerust voor projecten. Geen flexibel personeel, geen werkend systeem voor projectmanagement, en geen planning. U heeft iemand nodig die het project een vliegende start kan bezorgen. Kaspers & Co kan helpen bij het uitwerken van een projectplan, projectleiding, projectplanning en verantwoording. Het werven en stimuleren van vrijwilligers of projectmedewerkers kan daarbij onderdeel zijn. De doelstellingen van het project én de doelstellingen van uw organisatie staan centraal.