Training

Trainingen zijn gericht op het aanleren of opfrissen van bepaalde vaardigheden. Een cursus gaat over het opdoen van kennis. Vaak lopen de twee echter door elkaar, en ook in trainingen van Kaspers & Co is dat het geval. Zo kan een training gericht zijn op het vergroten van de kennis over burgerparticipatie en het versterken van de luistervaardigheden om te achterhalen wat burgers nu echt willen. Iedere training van Kaspers & Co is maatwerk. Elementen die echter vaak terugkomen in de trainingen zijn het kijken naar de beeldvorming rondom verschillende groepen, zoals ambtenaren, burgers, jongeren, mensen met een handicap. Ook is de participatieladder vaak een bruikbaar instrument, net als het oefenen van praktijksituaties.

Werkwijze

Om te komen tot een training die goed aansluit bij de vraag van de opdrachtgever én de deelnemers start het traject met een gesprek met opdrachtgever en 2 deelnemers (eventueel telefonisch). Op basis hiervan maak ik een voorstel met een programma, een planning en een begroting. Indien passend vraag ik trainers of inhoudsdeskundigen uit mijn netwerk om ook een bijdrage te leveren aan de training. Een training kan eenmalig zijn, maar ook vaker worden uitgevoerd voor verschillende groepen binnen uw organisatie. In overleg kan ik ook de faciliteiten zoals locatie en dergelijke organiseren. Structureel onderdeel van een trainingstraject is tussentijdse evaluatie bijsturing.       

Voorbeeld

Lokale participatie, raad voor een raad
De lokale Wmo-Raad is een paar jaar actief, maar zowel gemeente als de leden zijn nog niet tevreden met de gang van zaken. De Wmo-Raad voelt zich onvoldoende serieus genomen, terwijl de gemeente juist wil dat de Raad meer met het beleid meedenkt. Hoe krijg je krachtigere lokale participatie? Hoe zorg je dat de Wmo-Raad verder kijkt dan de dag van vandaag? Hoe kan de Wmo-Raad echt effectief zijn? In een traject specifiek gericht op lokale participatie kunnen dit soort vragen aangepakt worden. Door bijvoorbeeld wederzijds verwachtingenmanagement, trainingen over de lokale beleidscyclus, en het ontwikkelen van een lange termijnvisie.