Advies

Participatie is een proces dat niet vanzelf gaat. Heeft iedereen de juiste en begrijpelijke informatie? Is er een gedeelde doelstelling, of zijn er juist tegenstellingen? Is er een strategie? Al deze elementen kunnen onderdeel zijn een adviestraject. Dat kan variëren van het schrijven van teksten voor een website of folder tot het vormgeven van een volledig inspraaktraject. Advies geven betekent niet dat ik het altijd beter weet. Het betekent wel dat ik verstand van zaken heb, en de juiste vragen weet te stellen om te kijken wat voor u belangrijk is.

       

Werkwijze

Geen adviestraject is hetzelfde en er is dus ook geen standaard werkwijze voor. Ieder traject start met een vrijblijvend gesprek om te kijken wat u nodig heeft, en wat mijn rol daarin kan zijn. Op basis van dat gesprek volgt een voorstel van mijn kant, inclusief een planning en een begroting. Op basis hiervan gaan we aan de slag. Een kort traject van twee weken? Een strippenkaart om gedurende een jaar steeds even gebruik te kunnen maken van een adviesgesprek? Een meerjarenproject met structurele inzet van 1 dag per week? Het is allemaal mogelijk.

Voorbeeld

Op naar Den Haag, lobby in de praktijk
Een kleine belangenbehartigersorganisatie wil graag de belangen van zijn achterban onder de aandacht brengen in politiek Den Haag. Maar waar te beginnen, en hoe? Ik kan u helpen om uw boodschap scherp te krijgen, en op zoek te gaan naar partners in Den Haag en daarbuiten. Welke belangen hebben politici? Hoe kunnen we persaandacht krijgen? Wat is de juiste timing in de Haagse beleidscyclus? Wanneer doe ik iets openbaar, en wanneer ga ik achter de schermen aan het werk. Deze en vele andere vragen kan ik voor u helpen beantwoorden in een adviestraject op maat. Dat kan door middel van een aantal sessies met het bestuur, medewerkers of vrijwilligers van uw organisatie, een training over de vraag ‘Hoe werkt Den Haag’ of ondersteuning bij een uitgebreider lobbytraject.