Floor Kaspers

Resultaatgericht, doortastend, betrokken, eigenwijs en met oog voor processen: zo ben ik, zo werk ik. Met mijn optimistische blik ben ik niet bang om knopen door te hakken, en als het nodig is risico te nemen. Ik heb ruim 12 jaar bij organisaties gewerkt die zich richten op het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. 2012 is het moment waarop ik zelf de knoop doorhak en start met Kaspers & Co.
36, vrouw, wonend in Den Haag én maatschappelijk ondernemer.

Ervaring

Passend onderwijs, Jeugdbeleid, Wmo en burgerparticipatie zijn de thema’s waar ik de meeste ervaring mee heb. In mijn werk als projectleider voor de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling leerde ik de waarde kennen van (jongeren-) participatie voor jongeren zelf, maar ook voor de kwaliteit van beleid.
Als senior adviseur bij SGBO, het toenmalig adviesbureau van de VNG verdiepte ik me in een breed scala aan thema’s. De meeste ervaring deed ik op op de terreinen Jeugdbeleid en Wmo. Projectleiding, presenteren, schrijven en procesmanagement zijn vaardigheden die ik hier aanscherpte. Ook volgde ik een trainersopleiding en trainde ik o.a. raadsleden, ambtenaren, leden van Wmo-raden en directeuren van instellingen.
Bij de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad leerde ik het spel kennen van de landelijke lobby en verdiepte ik me in passend onderwijs en ouderparticipatie. Mijn volledige CV vindt u hier.       

Creativiteit

Zonder creativiteit, kan ik niet werken. Voor mij betekent creatief bezig zijn dat je werkelijk maatwerk levert. Geen standaardtraining of standaardproject uit de kast trekken. Kijkend naar de vraag van een opdrachtgever, bedenk ik de beste vorm om ermee aan de slag te gaan. Bereid zijn om je plannen opzij te zetten, als de situatie daarom vraagt en improviseren waar dat nodig is. Mijn creativiteit zet ik ook in buiten het werk. Ik ontwerp sieraden van uiteenlopende materialen, volgde de opleiding tot edelsmid en doe onderzoek naar de historie van de productie en handel in kralen in de Europese koloniale tijd. Benieuwd naar deze kant van mij? Kijk dan op www.floorkaspers.nl.