Kaspers & Co

Kaspers & Co is het bedrijf waarin ik, Floor Kaspers, werk als zelfstandig adviseur, trainer en projectleider. Nieuwsgierig ben ik altijd op zoek naar wat mensen beweegt en motiveert. Als je dat namelijk weet, dan heb je de sleutel te pakken tot een goede training, een succesvol project of een effectieve lobby-actie. Ik werk zelfstandig, maar niet alleen. Kaspers & Co een opdracht geven voor een klus betekent met elkaar samenwerken, om tot een goed resultaat te komen. Ook werk ik samen met andere zelfstandig adviseurs uit mijn netwerk als een project daar om vraagt.

Participatie

De rode draad in het werk van Kaspers & Co is participatie. Op zoek naar wat er nodig is om iedereen mee te laten doen, denken en praten. Binnen organisaties, besturen, politiek en beleid. Van meepraten over de inrichting van een park, tot de lobby voor een vergeten groep of thema in Den Haag. Niet alleen is het een recht van burgers om mee te praten en beslissen over die zaken die hen direct aangaan, ook maakt participatie beleid effectiever en transparanter. Als er dan toch een cultuur van achterkamertjes is in Nederland, laten we er dan voor zorgen dat er meer diverse mensen toegang hebben tot die achterkamertjes. Participatie gaat niet vanzelf, en het is makkelijk om te verdwalen in details en procedures. Kaspers & Co helpt u de rode draad te vinden, te volgen en te vormen.       

Rode draad

Altijd ga ik op zoek naar de rode draad in projecten, trainingen en ervaringen. Niet verzanden in details, maar kijken wat er echt op het spel staat, wat er werkelijk belangrijk is. Ik ben geen adviseur die tot in alle kleine details de inhoud moet kennen om effectief te kunnen zijn. Als ik de rode draad in beeld heb, de belangen ken, en begrijp wat een opdrachtgever echt wil, dan kan ik aan de slag.